JotPeK - Jednolity Plik Kontrolny
Copyright © 2016  "IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne"  ·  E-Mail: pomoc@ips-infor.com.pl
IPS Przedsiebiorstwo Informatyczne  - Marcin Konopka @ 1994
WYSIWYG Web Builder
Parametry wywołania JotPeK.exe Posted on Saturday, July 30, 2016


jotpek.exe [/jpk=nazwa_pliku_jpk] [/outpath=ścieżka_katalogu_plików_wynikowych]
                [/cert=plik_podpisu [/pass=hasło]]
                [/inMerge=plik_z_listą_XML_do_scalenia_w_plik_jpk] [/raport=nazwa_pliku_raportu]

Pliki wynikowe z numerem referencyjnym i UPO są tworzone w katalogu wynikowym wybranym przez użytkownika lub wskazanym parametrem /pathout.
W przypadku użycia /pathout użytkownik nie ma możliwości zmiany tego katalogu.

Nazwa pliku wynikowego zawierającego numer referencyjny jest tworzona poprzez zmianę rozszerzenia pliku na _NrRef.txt, np. JPK_KR_1_NrRef.txt.
W przypadku wysyłki do brami testowe dodawany jest przedrostek Test_.

Nazwa pliku wynikowego zawierającego UPO jest tworzona poprzez zmianę rozszerzenia pliku na _UPO.txt, np. JPK_KR_1_UPO.txt.

/inMerge - ścieżka do pliku zawierającego pliki XML do scalenia w jeden plik /jpk.
/raport
- Uruchamia tryb wsadowy dla polecenie /inMerge (okno programu nie pojawi się). Do tego pliku zostanie zapisany raport lub lista błędów.
W przypadku błedu w trybie wsadowym ExitCode=1 (błędy scalania) lub 2 (błedy systemowe).

Plik z UPO w przypadku jego braku zawiera tekst w formacie: numer_statusu: treść_statusu, np.
120: Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu
Moduł JPKLibUI.DLL Posted on Thursday, March 23, 2017
Moduł JpkLibUI.DLL udostępnia funkcje załadowania, weryfikacji, wysyłania danych XML oraz odbioru UPO. Wszystko w jednej DLL.
Zawiera także możliwy do wykorzystania podstawowy interfejs użytkownika do wyboru certyfikatu, ustawieniu parametrów proxy i progress bar.
WYSIWYG Web Builder
Do pobrania: Pytania i informacje o problemach prosimy kierować do pomocy technicznej.