JotPeK - Jednolity Plik Kontrolny
Copyright © 2016  "IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne"  ·  E-Mail: pomoc@ips-infor.com.pl
IPS Przedsiebiorstwo Informatyczne  - Marcin Konopka @ 1994
WYSIWYG Web Builder
Aktualności
Aktualizacja certyfikatów SSL i kluczy publicznych Posted on 17/08/2022 12:24
Aktualizacja certyfikatu SSL Posted on 06/05/2022 15:11
06.05.2022 Certyfikat SSL środowiska produkcyjnego usługi JPK - od 02.05.2022 r.

Certyfikat można także pobrać i zainstalować w systemie Windows bez konieczności pobierania JotPeK lub modułów DLL.
link

Wizualizacja JPK-VAT oraz poprawka Posted on 27/11/2020 12:22
- Poprawiono scalanie plików JPK_V7K(1) i JPK_V7M(1) gdy nie wystąpiła sprzedaż lub zakupy.
- Dodanie wizualizacji plików XML typu JPK_V7K(1) i JPK_V7M(1). Teraz można zobaczyć dane w formie formularza.
UPO w wersji 7.0 Posted on 20/11/2020 15:37
W najnowszej wersji dodano podgląd graficzny UPO w wersji 7.0.

Użytkownicy wersji wczesniejszych mogą zobaczyć UPO kopiując i wklejając numer referencyjny na stronie Min.Fin.:

https://mikro-jpk.mf.gov.pl/?action=SearchUpo

JPK-VAT i dane autoryzujące Posted on 22/09/2020 11:10
W dniu 27.10.2020r. opublikowaliśmy wersję programu JotPeK i modułu JPKLibUI.DLL umożliwiające podpisanie pliku JPK-VAT osoby fizycznej danymi uwierzytelniającymi.
Ponadto w programie JotPeK zostało zaktualizowane scalanie plików JPK, które uwzględnia najnowsze schematy z częścią deklaracji VAT-7.

UWAGA! Program w wersji 1.3 wymaga aktualizacji licencji.
Aktualizacja certyfikatu SSL Posted on 15/05/2020 15:10
12.05.2020 Certyfikat SSL środowiska produkcyjnego usługi JPK - od 12.05.2020 r.

Certyfikat można także pobrać i zainstalować w systemie Windows bez konieczności pobierania JotPeK lub modułów DLL.
link

15.05.2020 Usunięcie komunikatu o błędzie certyfikatu.
Aktualizacja klucza publicznego bramki testowej M.F. dla JPK Posted on 05/11/2019 18:33
05.11.2019 Dodano klucz publiczny Min.Fin. dla bramki testowej JPK.
Aktualizacja klucza publicznego M.F. Posted on 26/08/2019 18:17
26.08.2019 Dodano klucz publiczny Min.Fin. obowiązujący od 23.08.2019r.
PS. 27.08.2019 Poprawiono błąd obsługi certyfikatu.
JotPeK 1.2.1.2 Posted on 14/02/2018 16:03
Dodanie możliwości scalania w jeden wielu plików JPK-VAT.
Protokół TLS 1.2 Posted on 25/05/2017 11:42
Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z wprowadzeniem od 3 kwietnia 2017 roku przez firmę Microsoft zmian w usłudze chmurowej Azure dotyczących bezpiecznej komunikacji TLS/SSL i usunięciem obsługi algorytmów szyfrowania połączenia (TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA), mogą wystąpić problemy z komunikacją i wysyłaniem dokumentów do usługi JPK z systemów operacyjnych niewspieranych aktualizacjami, w szczególności z systemu Windows XP.
Dodanie certyfikatów (wersja 1.1.3) Posted on 30/03/2017 12:13
W programie (module) zostały zawarte certyfikaty uwierzytelniające połączenia z bramką MF JPK (oraz usługą Azure).
Teraz program jest niezalezny od certyfikatów zainstalowanych w systemie Windows.
Wydruk UPO z nazwą pliku XML Posted on 23/03/2017 12:09
Od wersji 1.1.2.1 JotPeK posiada wydruk UPO z dodatkowym polem z nazwą wysłanego pliku XML.
Jest już wersja docelowa JotPeK 1.1 Posted on 15/09/2016 08:16
W dniu 15 września został udostępniony program w wersji produkcyjnej.
Program został wzbogacony o podgląd i wydruk graficzny i UPO.
JotPeK - Aktualności
WYSIWYG Web Builder